شاغلین متاهل؛ هشدارها و ضرورتها
94 بازدید
محل نشر: مجله پیام زن/278
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشتغال، یکی از پایه‌های اساسی زندگی خانوادگی است. اهمیت آن نیز برای همه روشن است؛ اما گاهی همین اشتغال، که برای تأمین آرامش زندگی لازم شمرده شد، موجب ایجاد تنش در روابط همسران می‌شود. گاه سوءظن آنان را به یکدیگر برمی‌انگیزد و گاه دیگر به کدورت میان ایشان می انجامد و ای بسا که زمینه جدایی و فروپاشی جمع خانواده نوپا و حتی کهن فراهم می‌شود. چند راه حل مطرح شده در این نوشتار، گزینه های خوبی برای دچار نشدن به این معضل است.